Woongroependag

Het thema van de Woongroependag 2018 is 'Verwachtingen' (van de onderlinge relaties)

Wat hoop jij te vinden in je huidige of toekomstige woongemeenschap? Wat verwacht je van de onderlinge relaties?

Ga op deze dag, samen met anderen na of je huidige woongemeenschap je geeft wat je echt wilt. Misschien is er een ‘match’, misschien is die er ten dele of wellicht helemaal niet. In dat laatste geval ligt een nieuwe woongemeenschap zoeken wellicht voor de hand. Maar misschien willen de (meeste) anderen binnen je woongemeenschap het ook anders dan het nu gaat: hoe bereik je dat andere dan, samen. Durven we het met elkaar anders te doen?

Steekwoorden

Programma

10:00 uur inloop met koffie en thee
10:30 uur start van het ochtend-programma

Tony Weggemans en Anna Dijkhuis geven hun visie op de onderlinge relaties binnen een woongemeenschap en de verwachtingen die je daar bij kunt hebben. Zijn de relaties binnen de woongemeenschap zoals die met buren, vrienden, familie of partner? Of lijkt het op géén van deze relaties?
Het forum dat hierop volgt gaat nader op deze vragen in. Aan het forum nemen enkele bewoners uit woongemeenschappen met verschillende intensiteit van contacten deel. Ieder forumlid vertelt over zijn of haar persoonlijke ervaringen en verwachtingen wat betreft onderlinge verbindingen. Zoals deze bij aanvang van de woongemeenschap waren en nu zijn, na een aantal jaren.
Anemoon Langenhoff bevraagt hen en betrekt daar ook de andere deelnemers bij.

12:30 uur lunch
13:30 uur start van het middag-programma

We onderzoeken samen mogelijkheden om in een woongemeenschap verwachtingen met elkaar uit te wisselen. Hoe kun je hetgeen je samen wenst bewerkstelligen? En hoe kun je het goede vast te houden en verder te ontwikkelen.

16:30 uur borrel


Documenten


Tony Weggemans (1952) was in 1986 oprichter van een kleine woongroep van zes volwassenen in het centrum van Tilburg. Hij heeft dar toen tien jaar gewoond, is met zijn gezin vervolgens weggegaan en in 2011 met zijn vrouw, maar nu zonder kinderen, weer teruggekomen. Hij heeft aan de universiteit onderzoek gedaan naar wonen in groepsverband in Nederland en promoveerde in 1990 als socioloog op dit onderwerp. Hij heeft een eigen organisatieadviesbureau, waarbij samenwerking tussen overheid en private partijen één van zijn werkdomeinen is.

Anna Dijkhuis is sinds 1975 aktief betrokken bij Centraal wonen en Gemeenschappelijk wonen. Eerst als lid van de Initiatiefgroep Centraal Wonen Delft, later als mede oprichtster van een woongroep in de Alblasserwaard waar zij een kleine 10 jaar woonde.
In de jaren tachtig en negentig deed zij onderzoek naar Centraal Wonen en woongroepen, Volkshuisvestings en toewijzingsbeleid en naar de praktijk(en) van gemeenschappelijk wonen, eerst bij het Centrum voor Architectuuronderzoek aan de TU (toen nog TH) Delft en later via diverse opdrachten.
Zij is al langere tijd aktief als konsulent van de LVCW (o.m. begeleiding van initiatiefgroepen en mediatie) en zit in de redactie van Gewoon Anders.

Anemoon Langenhoff woont sinds vijftien jaar met haar drie kinderen jaar in Centraal Wonen de Lismortel in Eindhoven. Ze is theatermaker, schrijver en presentator en zal vanuit die laatste rol in gesprek gaan met het forum en de mensen in de zaal over verwachtingen wat betreft onderlinge relaties in de woongemeenschap.